Uncategorized

Thay đổi nào dành riêng cho công ty TNHH mà bạn chưa biết?

Xét trong thực tế điều lệ công ty là các thỏa thuận của các thành viên, cổ đông và những điều này  không trái luật điều chỉnh cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ quyền hạn của từng người nắm vai trò  quản lý doanh nghiệp.  Thông qua bản điều lệ này, chúng ta có thể thấy những thông tin của công ty, ngành nghề kinh doanh, chủ sở hữu , số vốn điều lệ ban đầu…   Nhằm giúp mọi người có cái nhìn cụ thể hơn, hiểu rõ hơn về điều lệ của một công ty TNHH, đặc biệt là bản sửa đổi năm 2020, chúng tôi xin giới thiệu bài viết này.

Những điều thay đổi trong nội dung

Thay đổi thứ nhất về việc quản lý các địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại tỉnh, thành phố khác thì từ 10/10/2018, công ty TNHH được thành lập các kho chứa hàng, văn phòng giao dịch khác tỉnh, thành phố mà không bị  bắt buộc phải  gắn với  việc thành lập chi nhánh công ty như quy định trước đây.

Doanh nghiệp từ nay phải ghi nhận nội dung của sửa đổi điều lệ vào các biên bản họp (nếu có) và quyết định của họ nếu muốn thông qua việc sửa đổi vốn điều lệ.

  Thay đổi mới chỉ cho phép phòng đăng ký kinh doanh ghi nhận một cá nhân là thành viên đã góp vốn vào công ty TNHH khi doanh nghiệp này chứng minh là người đó đã góp vốn và đã nhận được giấy chứng nhận.

Hai nội dung về thủ tục thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ trong công ty trách nhiệm hữu hạn

Việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của một công ty TNHH được thực hiện thông qua các cuộc họp và người có thẩm quyền thông qua việc này là chủ của doanh nghiệp đó, chẳng hạn như chủ tịch công ty TNHH một thành viên, hai thành viên,..

Những người giữ vai trò lãnh đạo hay có liên quan về vấn đề pháp luật của công ty, chẳng hạn như chủ tịch hội đồng thành viên, chủ sở hữu hay người đại diện theo pháp luật là những người phải đứng ra ký tên trong văn bản sửa đổi và bổ sung điều lệ theo quy định ở khoản 3 điều 25 Luật doanh nghiệp 2014.

Như vậy điều lệ công ty sau khi sửa đổi, bổ sung cần phải có đủ các chữ ký của các đối tượng đã nêu thì mới có thể đảm bảo giá trị pháp lý.

  Các trường hợp công ty nên dùng mẫu điều lệ

Có ba trường hợp mà công ty TNHH có thể sử dụng mẫu điều lệ, đó là khi cần trình kế hoạch thành lập công ty, thay đổi đăng ký doanh nghiệp và khi cần sửa đổi, bổ sung điều lệ.

Mẫu điều lệ Công ty TNHH là mẫu bản điều lệ về thông tin và phương thức hoạt động của nơi đó.  Pháp luật là điều sẽ cho phép doanh nghiệp của bạn có thể tự động sáp nhập việc kinh doanh trên thị trường sao cho có thể phù hợp với sự quy định của luật pháp.  Do đó, bạn hãy thử tham khảo bài viết dưới đây để hiểu được những thay đổi đó cũng như tìm được cách khắc phục, giúp cho việc thành lập công ty TNHH trở nên dễ dàng hơn.

>>> Xem thêm : mẫu điều lệ công ty tnhh –  Sự đổi mới cả về nội dung và hình thức của mẫu điều lệ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *