Uncategorized

Máy chủ ảo và 12 ứng dụng cơ bản cần biết.

Máy chủ ảo và 12 ứng dụng cơ bản cần biết.

1. Máy chủ game (game server).

2. Lưu trữ website đa dịch vụ (website bán hàng, website thương mại điện tử, các diễn đàn, các trang web có lượng truy cập lớn…)

3. Phát triển platform.

4. Máy chủ cho hệ thống email doanh nghiệp.

5. Chạy các chương trình truyền thông trực tiếp.

6. Tạo các môi trường ảo để lập trình, phân tích virus, nghiên cứu…

7. Lưu trữ các dữ liệu: tài liệu, hình ảnh, video…

8. Lưu trữ web thương mại điện tử có khả năng phát triển, mở rộng trong tương lai.

9. Lưu trữ dữ liệu như một ổ lưu trữ

10. Tạo các sandbox (môi trường ảo) để giả lập viết code, phân tích virus …

11. Lưu trữ website lớn hoặc phổ biến, nhiều người truy cập

12. Lưu trữ phần mềm/website theo yêu cầu

… Còn nhiều thứ bạn có thể làm khác nữa với máy chủ ảo.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *