Tin tức

Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp

Để có thể thành lập một doanh nghiệp, bạn phải lựa chọn loại hình cho doanh nghiệp đó. Vậy làm thế nào để lựa chọn đúng loại hình doanh nghiệp? Hãy tham khảo bài viết dưới đây

Việt Nam có những loại hình doanh nghiệp sau:

Công ty Trách nhiệm hữu hạn bao gồm 2 loại như sau:

– Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên

– Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên

+ Công ty Cổ phần

+  Công ty Hợp Danh

+ Doanh nghiệp tư nhân

Để lựa chọn loại hình doanh nghiệp được chính xác, bạn hãy lưu ý như sau:

– Đối với doanh nghiệp có 1 người duy nhất góp vốn ,  bắt buộc phải chọn loại hình doanh nghiệp là Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên hoặc Doanh nghiệp tư nhân.

Dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nội

–  Nếu có trên 1 người nhưng dưới 2 người góp vốn thì chọn loại hình doanh nghiệp là Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, công ty Hợp danh

– Nếu doanh nghiệp của bạn có trên 2 người góp vốn thì có thể lựa chọn loại hình doanh nghiệp là Công ty trách nhiệm hữu hạn Hai thành viên hoặc công ty cổ phần đều được.

– Việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp là Công ty trách nhiệm hữu hạn hay Công ty cổ phần còn phụ thuộc vào ngành nghề mà doanh nghiệp đó lựa chọn để kinh doanh, đồng thời phụ thuộc vào quyền và nghĩa vụ của thành viên công ty.

Cụ thể các bước tiến hành thành lập doanh nghiệp như sau:

– Bước 1: Tiến hành đăng ký khai thuế

– Bước 2: Tiến hành đăng ký kê khai thuế qua mạng điện tử thông qua dịch vụ chữ ký số. Bước này cần thiết nên không được bỏ qua

– Bước 3: Đăng bố cáo Điều 28  của Luật Doanh Nghiệp

– Bước 4: Nộp tờ khai và nộp thuế môn bài

Bước 5: Nộp thông báo áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *